Kahilwayan

Kahilwayan.

Kanami sa pamatin-an di baea, kapin gid siguro sa pamatyagan.

Mauno baea?

Matuod-tuod nga kahilwayan;

Raya baea ro pamatyag nga uwa ka sa mainit nga akae-akae it kabuhi?

Nga may katawhay ro imong mga inadlaw?

Uwa it kahadlok sa kung alin man du nagapanago

Sa kadueom?

Uwa ro bangungot it kabudlay

Sa pagka-imoe?

Uwa eon it pagkahimayang, pagpalitik

Kung alin ro saea, kung alin ro uwa,

kung alin ro kueang, kung alin ro posible nga matabo

hinduna, hinaga, sa masunod

nga basi uwa eon ro imong ginapang-hugtan

nga manggad, kaaeam, kagwapa,

mga pinalangga, kapamilya, kabuhi, kahilwayan?

O basi, ro kahilwayan hai aton eang gid nga maabot sa pihak nga kinabuhi.

Nga imaw ra hai imposible iya sa ibaabaw it eugta.

Imposible?

May hasayran ako nga sabat karon: pagsalig.

Pagsalig. Mabahoe nga pagsalig

Sa atong Ginoo, nga imaw, eabi sa tanan, ro atong manogtatap.

Nga imaw, magatao it atong mga kinahangean,

May pagkabaeaka para sa atong kamaeayran,

Magapili it husto nga mga manogdumaea it atong pinalangga nga banwa.

Pagsalig. Simple nga pagsalig

Sa atong sarili, sa atong mga kasimanwa, sa kung sino man ro nagapungko sa bangko

nga kabay imaw magatao katon it mas mahayag nga hin-aga;

Nga imaw hay may integridad, responsibilidad, kamayad ag disiplina sa pag-obra.

Banwa,

Sa kapilang henerasyon eon nga nag-agi sa nakataliwan,

Sa kaabo it mga bangungot nga aton eong haagyan,

Sa mga pilang mga kabuhi nga naduea ag ginsakripisyo

Sa ngaean it demokrasya ag kahilwayan,

Makaron eon ro ti-on it atong pagbana-bana – pagdesisyon.

Para sa mga nagsakripisyo tumaliwan,

para sa mga padayon nga ginapigos ag nagakalisod, para sa atong mga inunga.

Paalin? Siin? Kanyo magahalin ro atong ginahandom nga kahilwayan?

Kana, kimo, katon, sa Ginoo.

Kabay pa.

Advertisements